Tietosuojakäytäntö

Netti Casino Box ylläpitää sivustoa netticasinobox.com. Käyttämällä sivustoa sitoudut tietojesi keräämiseen ja käyttöön tässä tietosuojakäytännössämme esitettyjen periaatteiden mukaisesti.

Sivustolla voi olla linkkiä kolmansien osapuolten palveluihin, joilla on omat tietosuojakäytäntönsä Netti Casino Box ei ole vastuussa näiden osapuolten tietojen käsittelyn lainmukaisuudesta tai siitä, että ne noudattaisivat samoja tietosuojakäytäntöjä kuin netticasinobox.com.

Sisältö

Tietosuojakäytäntömme määrittelee sivustolla kerätyn tiedon sekä sen käytön ja jakamisen periaatteet. Näihin kuuluvat seuraavat aiheet.

 • Mitä tietoja kerätään ja miksi
 • Kuinka tietoja säilytetään ja käytetään, sekä kuinka olemme huolehtineet tietoturvasta
 • Kuinka käyttäjä voi tarkistaa koskevat tiedot ja pyytää niihin muutoksia tai tietojen poistamista
 • Mille tahoille tietoja jaetaan

Kerättävät tiedot

Sivustomme tallettaa tietoja käyttäjästä kahdella tapaa; toisaalta käyttäjä syöttää itse sivustolle tietojaan, ja toisaalta sivuston käytön seurauksena tallennetaan tietoa käyttäjästä. Keräämme seuraavan tyyppisiä tietoja sivustollamme.

 1. Paikkatiedot, joihin kuuluu eri teknologioiden välityksellä kerättyjä tietoja käyttäjän sijainnista.
 2. Evästeet ja muut samantapaiset teknologiat, joilla tallennetaan tietoa käyttäjän asetuksista. (Voit halutessasi poistaa evästeet käytössä selaimestasi, mutta huomioithan, että kaikki sivuston toiminnot eivät tällöin ole käytössä.)
 3. Laitetiedot, joihin kuuluu tietoja esimerkiksi käyttäjän päätelaitteen merkistä ja mallista, sekä sen käyttöjärjestelmästä.
 4. Henkilökohtaiset tiedot, joihin kuuluu erilaisia käyttäjän antamia tietoja, esimerkiksi hänen nimensä, syntymävuotensa ja sähköpostiosoitteensa, kuitenkaan niihin rajoittumatta.

Tietojen säilyttäminen, käsittely, käyttö ja jakaminen

Käytämme sivustolla kerättyjä tietoja seuraaviin tarkoituksiin. Tietojen käyttämiseksi muita kuin tässä mainittuja tarkoituksia varten kysymme erikseen käyttäjän suostumuksen.

 • Sivuston tarjoamien palveluiden toteuttaminen, kehittäminen ja parantaminen.
 • Näihin palveluihin liittyvä markkinointi esimerkiksi sähköpostin välityksellä, jos käyttäjä sen sallii.
 • Sivuston teknisen toiminnan ja käyttäjäkokemuksen toteuttaminen, kehittäminen ja parantaminen.
 • Anonyymit raportit, jotka eivät sisällä käyttäjien henkilötietoja, ja joita voidaan jakaa julkisesti ja sivustomme yhteistyökumppaneille, ja jotka voivat sisältää tietoja esimerkiksi sivuston käyttäjämääristä, kuitenkaan tähän rajoittumatta.

Tietojen luovuttaminen eteenpäin

Pyrimme aina varmistumaan yhteistyökumppaniemme tietosuojakäytäntöjen laadusta ennen tietojen luovuttamista. Jaamme tietoja kolmansille osapuolille seuraavissa tapauksissa.

 • Käyttäjän nimenomaisella suostumuksella.
 • Mikäli lait tai säädökset sitä vaativat.
 • Mikäli tietojen jakaminen on tarpeen sivuston käyttöehtojen noudattamisen varmistamiseksi tai tarkistamiseksi.
 • Tietoturvaan, teknisiin ongelmiin tai huijausepäilyihin liittyviä selvityksiä tai muita niihin liittyviä toimenpiteitä varten.
 • Mikäli se on tarpeen yleisen turvallisuuden tai omaisuuden suojan varmistamiseksi tai turvallisuussyistä lain edellyttämällä tavalla.

Tietojen varastointi ja säilyttäminen

Käyttäjien tietoja voidaan varastoida ja käsitellä eri maissa ja eri maantieteellisillä alueilla kuin missä hän sijaitsee. Tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan kuin on tarpeellista edellä esitettyjen, niiden keräämisen tarkoitusten täyttämiseksi. Kun käyttäjätili poistetaan, säilytetään ainoastaan sellaisia tietoja, joita laki tai säädökset edellyttävät säilytettäviksi.

Käyttäjän oikeudet tietojen tarkistamiseksi ja poistamiseksi

Käyttäjä voi saada pyynnöstä tietoonsa, mitä tietoja hänestä on tallennettu, ja pyytää halutessaan niiden poistamista olemalla yhteydessä sivuston ylläpitäjään. Käyttäjä voi tarkistaa ja päivittää henkilötietojaan sivuston kautta tai poistaa ne.

Tiedotamme käyttäjille mahdollisista muutoksista tähän tietosuojakäytäntöön sitä päivitettäessä, tai mikäli tietoja käsittelevä yritys vaihtuu esimerkiksi yrityskaupan yhteydessä.

Tietoturva

Sivustomme tietoliikenne on salattu SSL-teknologiaa käyttäen sen varmistamiseksi, että tiedot eivät joudu vääriin käsiin. Olemme myös pyrkineet teknisin ratkaisuin sekä käyttöoikeuksien hallinnalla varmistamaan, että sivuston tallentamat tiedot eivät tuhoudu tai joudu vääriin käsiin. Tietoja käsittelevät henkilöt ovat sitoutuneet niiden luottamuksellisuuteen.

Rajoitukset

Tätä sivustoa ei ole tarkoitettu alle 18-vuotiaille henkilöille. Emme pyri keräämään tai tallentamaan tietoja alle 18-vuotiaista henkilöistä, tai tarkoituksellisesti salli heidän rekisteröitymistään sivustolle.